سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی فرهادزاده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – استادیار گروه عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پدیده روگذری امواج (Wave overtopping) از سازه های ساحلی و موجشکن ها همواره به عنوان مسئله ای که در طراحی تراز این سازه ها باید مد نظر قرار گیرد مطرح بوده است. بدلیل وابستگی میزان روگذری به پارامترهای مختلف و وجود عدم قطعیت هایی در ماهیت پدیده ، تخمین دقیق این پارامتر در هنگام طراحی میسر نیست. با این وجود تلاشهای زیادی درجهت مدلسازی پدیده و تخمین دقیقتر آن انجام شده است. این تحقیقات عمدتا به دو دسته مدلسازی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی قابل دسته بندی است.
در این مقاله بصورت تحلیلی مروری بر مطالعات و تحقیقات عددی انجام شده بر روی پدیده روگذری طی سالهای اخیر ارایه شده و پیشرفت های انجام شده در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است.