سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی میرسیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهروز کشتگر – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه ی مهندسی زلزله جلب توجه می نماید، یافتن راههای تقلیل نیروی زلزله وارده به اعضای سازه ای ساختمان می باشد. در این بین، پارامترهای مهم دیگری از جمله کاهش هزینه و نیز سرعت انجام کار نقش بسزایی در انتخاب راهکارهای فوق دارد. استفاده از انواع میراگرهای فعال و غیرفعال در صنعت ساختمان یکی از بهترین این راهکارها می باشد. در این میان انتخاب میراگرهای غیرفعال به خاطر کم هزینه بودن و تکنولوژی مناسب تر نسبت به میراگرهای فعال و امکان استفاده آنها در داخل کشور، ارجحیت دارد. در این مقاله با بررسی رفتار میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی هندسی، سعی در معرفی یک میراگر مقاوم و پایدار در برابر بارهای ناشی از نیروهای باد و زلزله شده است.