سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کدخدا قمصری – آزمایشگاه شکل دهی نوین، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
جمال زمانی – آزمایشگاه شکل دهی نوین، استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
علی شیخی کوهسار – دانشکده مواد و مهندسی شیمی، دانشگاه مالک اشتر، کارشناس ارشد مکانیک
هادی معتمدالشریعتی – عضو هیات علمی، دانشکده مواد و مهندسی شیمی، دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

رفتار پلاستیک مواد تابعی از نرخ کرنش می باشد. به منظور بررسی اثر نرخ کرنش در رفتار ورق های دایروی کاملا گیردار تحت بارگذاری دینامیک، یک سری آزمایشات بر روی ورق های آلومینیوم Al5010 و فولاد St37 تحت انفجار زیر آب طراحی و پیاده شده است. سپس با استفاده از روابطیتحلیلی موجود و وارد کردن اثر نرخ کرنش با به کارگیری رابطه Cowper-Symonds و لحاظ کردن ساده سازی های ارائه شده توسط Perrone و Bhadra و بر اساس نتایج آزمایشات، میزان نرخ کرنش میانگین محاسبه شده است. سپس نسبت فشار واماندگی دینامیکی به استاتیکی؛ که نشان دهنده میزان حساسیت به نرخ کرنش ورق می باشد، تعیین گردیده است. ضمنا با توجه به نتایج حاصل، ضرایب مدل Cowper-Symonds برای این آلیاژ خاص آلومینیوم بدست آورده شده است.