سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحیمی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی احمدی نجف آبادی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد نجاریان – کارشناس ارشد مکانیک
روزبه علیپور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این مقاله مطالعات تجربی و تحلیلی جهت بررسی رابطه ذاتی بین سایش پهلوی ابزار و شرایط ماشینکاری در تراشکاری فولاد نرم توسط ابزار چند شعاعی انجام شده است. هدف اصلی در کار حاضر ارائه یک مدل قابل اطمینان به منظور پیش بینی نسبتاَ دقیق سایش پهلو در یک پروسه تراش و مقایسه آن با نتایج تجربی می باشد. در مدل ریاضی سایش پهلوی ابزار، هم به صورت سایش چسبنده، ساینده و هم به صورت سایش بر اثر پدیده نفوذ ، با در نظر گرفتن دمای سطح مشترک ابزار و براده مطرح شده است. پارامترهای ورودی برای مدل ریاضی، بر اساس طراحی آزمایشات است. مقایسه مدل ریاضی و آزمایشات انجام شده بصورت تجربی و بدست آوردن میانگین خطای ۴۵/۶% نشان دهنده این است که، این روش از دقت قابل قبولی برخوردار است و می تواند به عنوان ملاکی برای تخمین عمر ابزار باشد.بررسی های تجربی و مدل بدست آمده بیانگر این است که تغییرات سرعت برشی و همچنین دما ، که شاخص ضریب نفوذ را تغییر می دهد ، بر روی پهنای منطقه سایش ابزار ، تاثیر بیشتری نسبت به تغییرات سرعت پیشروی دارد.