سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین ضمیری – کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی قمصری – کارشناسی ارشدمکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدیار کامرانی –

چکیده:

گام اولیه برای طراحی یک سازه مقاوم در برابر بارگذاری انفجاری، درک مکانیزم تغییر شکل و حالت تسلیم سازه تحت این نوع بارگذاری میباشد. در این مقاله خیز ماکزیمم یک ورق دایروی کاملا گیر دار تحت بارگذاری دینامیک به کمک یک روش تحلیلی در دو حالت محاسبه گردیده است: ابتدا با صرف نظر کردن از اثر نرخ کرنش و سپس با در نظر گرفتن آن به عنوان یک فاکتور موثر. یک سری آزمایش تجربی بر روی ورق های آلومینیومی آلیاژ AA5010 طراحی و پیاده سازی گردیده است. نتایج حاصل با پیش بینی های تئوری، یک رابطه اصطلاحی ارائه شده توسطWierzbickiو Symonds و نهایتا روابط تجربی ارائه شده توسط Rajendranو Nurick مقایسه شده است. با توجه به اختلاف قابل توجه بین پیش بینی های مختلف، بر اساس عدد بدون بعد ارائه شده توسط Zhao، یک مدل نیمه تجربی برای پیش بینی میزان خیز ماکزیمم ورق های دایروی کاملا گیر دار تحت بارگذاری انفجاری ارائه گردیده است.