سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین ضمیری – کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی مظفری – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید هادوی – کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پدیده فیزیکی شکست پوسته تحت اثر بار انفجاری، از انفجار خرج میانی تا جریان تغییر شکل و شکست فلز پوسته را در بر می گیرد برای بررسی چنین رفتار پیچیده ای فقط بصورت تحلیلهای تقریبی می توان مدل نمود که اهمیت این بررسیها در شکل دهی انفجاری پوسته ها وهمچنین در محفظه های انفجاری مشخص می شود. به همین منظور در این مقاله یک راه حل تقریبی برای بررسی شکل دهی و شکست پوسته های استوانه-مخروط آلومینیومی تحت بارگذاری انفجاری ارائه می گردد.این تئوری در دو حالت ،بدون در نظر گرفتن نرخ کرنش بادر نظر گرفتن نرخ کرنش مورد بررسی قرارمی گیرد. برای مقایسه نتایج تئوری با نتایج تجربی یکسری آزمایشات تجربی برای سه مقیاس از این پوسته ها طراحی و پیاده سازی گردیده است و در نهایت میزان خطای این تئوری در دو حالت مقایسه می شود.