سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمال عبدالهی علی بیک – دانشگاه تهران

چکیده:

مقاومت برشی نهایی در ارتباط با عملکرد دیوارهای بنایی مقاوم در برابر بارگذاریهای جانبی ناشی از زلزله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زمانی که بارگذاری افقی در صفحه دیوار بنایی و به موازات بستر درزها ایجاد شود، گسیختگی در دیوار به صورت برش افقی در محل تماس آجر و ملات و یا به صورت کشش قطری حادث می گردد .)مقاومت بنایی ها به برش افقی به موازات افزایش بارگذاری عمو دی بین آجر و ملات، افزایش می یابد.(اصولا" در بناییها پیوستگی برشی به صورت طبیعی مستقل از مقاومت ملات بوده و آجرهای سوراخ دار به واسطۀ ایجاد کلیدهای برشی مکانیکی با ملات، لااقل در حالتی که فشار عمودی زیاد نیست، مقاومت برشی را افزایش می دهند.درحالتی که فش ار عمودی به میزان زیادتری وجود داشته باشد، معمولا " گسیختگی به صورت کشش قطری بروز می کند که در این صورت اثر کلیدهای فوق چندان با اهمیت نیست.