سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد طالبی – دانشگاه سمنان – دانشکده مهندسی – گروه مکانیک
سیدمهدی سیدنصرا… – دانشگاه سمنان – دانشکده مهندسی – گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترل به منظور کاهش زمان رسیدن به حالت پایای سیستمهای حرارتی ارائه شده است . به این ترتیب که شرایط مرزی با توجه به مشخصات فیزیکی سیستم تا وصول به حالت دائم تحت کنترل قرار می گیرد . یک سیستم حرارتی آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی عددی بررسی شده است . همچنین با اجرای چند آزمایش نتایج حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است . بررسیها نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان زمان رسیدن به حالت پایای سیستمهای حرارتی را تا %١٥ حالت عادی کاهش داد . این روش در برنامه ریزی آزمایشهای تجربی و همچنین اجرای برنامه های محاسباتی کاربرد دارد .