سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی کریم زاده – دانشگاه صمنعتی مالک اشتر
مجتبی حسینی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصفی صفوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در شبکه های زمینی که دارای پهنای باند و نرخ خطای در کانال ارتباطی هستند. پروتکل های انتقال اطلاعات متعددی مانند TCP، به عنوان پروتکل های مناسب و با بهره وری قابل قبولی جهت تبادل داد ه شناخته شده اند. اما در شبکه هایماهواره ای که دارای ویژگی ها و خصوصیات ذاتی متفاوتی با شبکه های زیر زمینی هستند، بازدهی این نوع پروتکل ها بسیار پایین بوده و انتقال اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه می گردد. در این مقاله پس از بررسی مشخصات ذاتی شبکه های مخابرات ماهواره ای و معرفی پروتکل SCPS-TP نتایجحاصله از بررسیتحلیلی و شبیه سازی عملکرد این پروتکل و همچنین مقایسه آن با عملکرد پروتکل TCP در شبکه های مخابرات ماهواره ای ارائه خواهد شد.