سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کوروش خورشیدی – هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی
علی صادقی – هیات علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
شاهرخ حسینی هاشمی – هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی ضربه، دانشکده

چکیده:

در این مقاله بازده تابشی ورق مستطیلی با شرایط مرزی چهار طرف ساده (Simply Supported Boundary Conditions) به روش تحلیلی در دو میدان (Far Field) بدست آمده است. اساس این تحقیق ورق های نسبتا ضخیم می باشد، که معادلات حرکت بر مبنای تئوری مرتبه اول برشی میندلین (Mindlin) استخراج شده است و با استفاده از نتایج حاصله از تحلیل ارتعا آزاد ورق مذکور [۱] معادلات آکوستیکی با بکارگیری انتگرال ریلی (Rayleigh integral) استخراج شده است. با اعمال شرایط دور میدان معادلات فشار صوتی، توان صوتی و بازده تابشی ورق نسبتا ضخیم مستطیلی بدست آمده است. برای بررسی صحت روابط حاصله نتایج عددی ارائه شده است و نتایج بدست آمده با نتایج موجود در مراجع مقایسه شده و مورد تائید قرار گرفتند.