سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عدمی – دانشیار دانشکدۀ مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شا
امیر قائیدرحمتی – مهندس ارشد، صنایع شهید باقری، سازمان صنایع هوافضا، تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق مدل کردن شرایط واقعی عملکرد دهانه ورودی در موتورجت و دستیابی به مقادیر دقیق‌تر مشخصات جریان از جمله فشار، سرعت و شناخت میزان افت عملکرد دهانه‌های ورودی می‌باشد. در روش بکار رفته در این تحقیق، ماهیت هوای مرطوب و تاثیر رطوبت بر مشخصات سیال بیان شده سپس اثر رطوبت بر عوامل عملکردی دهانه ورودی با استفاده از ضرایب تصحیح تعیین می‌شود. در روش عددی معادلات حرکت سیال در حالت دوبعدی (ناویر-استوکس) حل می‌شود که با تغییر شرایط کارکرد در دو حالت مورد استفاده قرار می‌گیرد. نخست: تغییرات رطوبت نسبی با دمای ورودی ثابت، دوم: تغییرات در دمای ورودی با رطوبت نسبی ثابت. برای هر حالت، تغییرات در مشخصات جریان مانند فشار و سرعت در طول دهانه ورودی مشخص می‌شود که در نتیجه می‌توان تغییرات در عوامل عملکردی ماننده بازده، افت فشار کل، دبی دهانه ورودی را مورد مطالعه قرار داد. برای اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از کد دو بعدی، نرم‌افزار فلوئنت به خدمت گرفته شده است.