سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد میرزایی –
علیرضا نظری علوی –
سیدجمال الدین هاشمیان –

چکیده:

با توجه به اینکه پارامتر های متعددی درآنالیز کیفی آب اندازه گیری می شود، روش شاخص کیفی آب(water Quality Index) برای تحلیل وتفسیر داده های کیفی از میان شاخص های عمومی کیفی آب دارای بیشترین کاربرد بوده و برای شاخص بندی کیفی حوزه آبریز سد لتیان استفاده گردیده است. با توجه به ویژگی ها و تحولات جمعیتی حوزه آبریز سد لتیان به عنوان یکی از منابع مهم آب شرب تهران بزرگ، تعیین وضعیت کیفی این رودخانه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق براساس نتایج اندازه گیری های صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب تهران و مرکز تحقیقات آب و انرژی در تعدادی از ایستگاههای اندازه گیری حوزه آبریز، به صورت جداگانه با سه روش، شاخص بندی کیفی رودخانه و آب خروجی سد لتیان انجام شده است. در این تحقیقنتایج این شاخص بندی ها بایکدیگر مقایسه وتحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده مناسب ترین روش برای تعیین شاخص کیفیت، روش معرفی شده توسط موسسه ملی بهداشت می باشد. همچنین براساس نتایج این شاخص بندی، کیفیت آب رودخانه در وضعیت متوسط قرار دارد. کیفیت آب در برخی نقاط مجاور مراکز جمعیتی همچون میگون، به دلیل ورود آلاینده های میکربی، وجود ذرات معلق جامد و افزایش کدورت دچار افت می باشد.