سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ساناز پیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیده مرضیه طبائیان –
مقدی خدابخشیان –

چکیده:
این مقاله به بررسی تحلیلی و مکانیابی فضای سبز شهری می پردازد. امروزه مشکل بٌروز آلودگی در مناطق شهری باعث شده که نیاز به فضای سبز، ضروری تر به نظر برسد. از طرفی درختان، خود به عنوان یکی از مهمترین سیستم های حیات بخش انسان و تضمین کننده بقا و پایداری آب و خاک و هوای سالم محسوب می شوند. این تحقیق، کیفی است، شیوه ی جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و از.روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. هدف، تلفیق عملکرد های کالبدی، زیست – محیطی و اجتماعی فضای سبز است که با حفظ و تأمین دسترسی به فضای سبز درون شهری و پیرامون شهری، بهره برداری از فضاهای عمومی سبز با مدیریت زمانی و ایجاد شبکه های فضای سبز وایجاد مسیرهای ویژه پیاده و دوچرخه و در سطح کلان، نظارت و کنترل بر طرح های توسعه کلان به لحاظ تأثیرات زیست محیطی امکان پذیر است.