سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید احمدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
محمود فرزین – دانشیار وعضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا جهت بهینه سازی فرایند خم القائی لوله، راهکار مناسبی پیشنهاد شود. بنابرنتایج حاصله بایستی در حین فرایند خم القائی، ممانی معکوس و درخلاف جهت حرکت لوله به بازوی خم اعمال شود تا با کنترل سرعت زاویه ای لوله و کم کردن آن نسبت به حالت سنتی کنترل بیشتری بر روی فرایند بوجود آید. به این منظور با یک بررسی تحلیلی شرایط شکل گیری خم از قبیل تنش، کرنش، هندسه لوله، نیروها و همچنین میزان ممان معکوس ارائه شده و سپس به کمک شبیه سازی کامپیوتری توسط ABAQUS به بررسی FEM آن پرداخته و در نهایت کلیه نتایج حاصل شده بصورت مقایسه با نتایج تجربی ارائه شده که تطابق بسیار خوبی با همدیگر دارند. جنس ماده مورد استفاده فولاد crMo91010 ، زاویه خم ۹۰ درجه و بررسی ها برای چهار نمونه خم لوله با شعاع های نسبی خم (قطرلوله/شعاع خم) نسبتًا بزرگ تا کوچک یعنی ۳/۱۸، ۲/۶۵ ، ۲/۱۲ ، ۱/۵۹ انجام شده است .