سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی مرتضوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سامان رجب پور – کارشناس معدن، گرایش استخراج

چکیده:

چنانچه بین دونقطه از سطح زمین، اختلاف ارتفاعی وجود داشته باشد تشکیل یک سطح شیبدار می دهد که ممکن است به یکی از سه حالت: شیب های طبیعی زمین «مثل تپه ها» شیب هایی که به وسیله خاکبرداری ها بوجود می آیند و شیب هایی که توسط خاکریزی ها بوجود می ایند، باشد.
لغزش سطوح شیب دار مخصوصا اگر بالای سطح آن ساختمان و یا تاسیساتی بنا شده باشد و یا لغزش شیب ها در سدهای خاکی، خسارات جبران ناپذیری را بوجود می آورد. به این دلیل، این سطوح باید طوری طراحی شوندکهبا رعایت کامل اصول، از نقطه نظر اقتصادی، دارای ضریب اطمینان کافی و مطمئن، از نقطه نظر پایداری ، باشند. انواع مهم گسیختگی خاک در شیب ها عبارتست از:
۱- لغزش های چرخشی
۲- لغزش های انتقالی
۳- لغزش های مرکب
در لغزش های چرخشی، سطح گسیختگی ممکن است دایره ای یا غیر دایره ای باشد ، بطور کلی لغزش های دایره ای در خاک های همگن و غیر دایره ای در خاک های غیر همگن رخ می دهد. لغز شهای انتقالی و مرکب در شرایطی پیش می آید که شکل سطح گسیختگی تحت تاثیر لایه زیرین، که مقاومت آن به مقدار قابل ملاحظه ای با لایه روئی تفاوت دارد، قرار گرفته باشد روش های مختلفی که برای بررسی و تحلیل پایداری شیروانی ها استفاده شوند، به سه گروه عمده تقسیم می شوند:
الف) روش توده (همگن)
ب) روش نمودار
ج) روش قطعات