سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستمی – گروه مهندسی الکترونیک دانشکده برق دانشگاه تبریز
علیرضا عندلیب – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

اعوجاج شدت که به وسیله پدیده مدولاسیون فاز متقاب ل (XPM) در فیبر نوری رخ می دهد، یکی از مهم ترین محدودیت هایی به شمار می رود که در سیستم های مخابرات نوری WDM موجود است. در این مقاله، ما با استفاده از تکنیک سری های Volterra که در تجزیه و تحلیل سیستم های غیرخطی مفید است ، اعوجاج ناشی از پدید ه غیرخطی XPM را به صورت تحلیلی به دست آورده و سپس اثر کدینگ های مختلف مخابراتی را بر روی آن بررسی می کنیم.