سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – دانشیار مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ف
فرزاد مویدیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، گروه مهندسی مکانیک، دان

چکیده:

بر اساس مدل دو بعدی تنش صفحه ای و فانکشنال دو شاخه ای بر اساس تئوری عمومی یکتایی هیل در مختصات قطبی، شرایط بحرانی چروکیدگی لبه پلاستیک ورق های گرد (تعداد موج های تشکیل شده در لبه ورق و همچنین محدوده چروکیدگی آن)، طی فرآیند کشش عمیق به طور تحلیلی و به منظور بهبود نتایج قبلی به دست آورده شده است. در این حل تحلیلی، در به دست آوردن فانکشنال دو شاخه ای از تئوری تغییر شکل کوچک( بدون در نظر گرفتن کشیدگی لایه میانی) استفاده شده است. همچنین یک حل تحلیلی مناسب برای به دست آوردن تعداد موج و بار بحرانی در ناحیه پلاستیک بر اساس معیار تسلیم ترسکا و در نظر گرفتن یک میدان تنش غیر خطی و همچنین تئوری تغییر شکل در پلاستیسینه به دست آورده شده است. مزیت قابل توجه نتایج به دست آمده با این روش نسبت به نتایج سایر مولفین که اغلب از روش های عددی استفاده نموده اند به دست آوردن پاسخ صریح برای مقادیر بحرانی می باشد.