سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – استاد یار، دانشکده فنی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
محمد حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله کارآیی میراگرهای مایع تنظیم شده (Tuned Liquid Damper) در کنترل و کاهش ارتعاشات سازه با استفاده از تحلیل مدل یک درجه آزادی تحت تحریک زلزله مورد بحث قرار گرفته است. میراگر مایع تنظیم شده یا TLD یکی از روش های کنترل غیر فعال در سازه هاست که از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی برای کنترل ارتعاشات سازه های مهندسی عمران به کار رفته است. سیستم TLD از یک یا چند مخزن حاوی مایعی که عموما آب می باشد تشکیل می شود که این ظرف ها در قسمت بالای سازه نصب شده و از تلاطم آب در این ظرف ها برای کاهش نوسانات سازه استفاده می شود. در تحقیقات انجام گرفته قبلی به طور عمده اندر کنش سازه و TLD تحت تحریک پایه هارمونیک بررسی شده و تحریک زلزله کمتر مورد توجه بوده است. از ویژگی های این تحقیق بررسی اندرکنش سازه و TLD تحت تحریک زلزله و هم چنین مقایسه رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی سازه کنترل شده باTLDمی باشد. برای بررسی تحلیلی استفاده از میراگرهای مایع تنظیم شده در کاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها مدل ساده شده برج فرودگاهی ناگازاکی ژاپن به عنوان یک سازه یک درجه آزادی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا با توجه به اصل هماهنگی فرکانس تلاطم مایع درون میراگر با فرکانس ارتعاش طبیعی سازه، میراگر مایع تنظیم شده طراحی شد درادامه، مدل مورد مطالعه، دو بار تحت ارتعاشات زلزله های طبس، ناغان و السنترو، یکبار بدون میراگر و بار دیگر با میراگر مایع تنظیم شده مورد تحلیل دینامیکی قرار گرفت. برای تحلیل سطح آزاد سیال داخل میراگر و محاسبه نیروی کنترل ناشی از میراگر از روش عددی المان محدود استفاده شد. در پایان با مقایسه نتایج این دو تحلیل نشان داده شده است که میراگر های مایع تنظیم شده در کنترل ارتعاشات سازه کارآیی قابل توجهی دارند