سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز عالم پور – عضو هیات پژوهشی موسسه آموزشی و تحقیقاتی– پژوهشکده هوادریا
محمدحسن کدیور – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علی دهقانیان – پژوهشیار – دانشجوی کارشناسی ارشد هوادریاو کارشناس گروه معماری و سیست

چکیده:

هاورکرافت (Hovercraft) شناوری دریایی می باشد که با استفاده از بالشتک هوا (Skirt)برروی سطوح آبی -خاکی حرکت می کند . در این شناور ها کاهش وزن کلی سازه با استحکام بالا از مهمترین مراحل طراحی میباشد . در این مقاله با استفاده از استاندارد روسی طراحی شناور های تندرو به تحلیل اثر ات ضربه موج بر بارگذاری سازه شناورهای بالشتک هوایی (Air cushion Vehicle) پرداخته شده و در شرایط متفاوت دریایی(Sea state)ممان دینامیکی طولی ناشی از ضربه موج مورد تحلیل قرار گرفته است.