سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده عمران
سیدعلیرضا نصرتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده عمران

چکیده:

بارهای طراحی نامناسب، آسیبهای سازه ای ناشی از زمین لرزه های گذشته، طراحی و اجرای ضعیف و در نهایت تغییر کاربری ساختمان، از جمله دلایل رایج در رفتار لرزه ای نامناسب سازه ها می باشند. سازه های بتن مسلح موجود غالباً براساس آیین نامه های قدیمی طراحی شده و اکثراً الزامات آئین نامه های جدید را ارضا نمی کنند. بنابراین تقویت این ساختمانها، بخصوص برای مقابله با نیروهای جانبی، ضروری به نظر می رسد. استفاده از سیستمهایی نظیر دیوار برشی و یا دیوارهای پر کننده باعث افزایش وزن سازه خواهد شد ا ما با توجه به انکه سیستم بادبندی فولادی افزایش ناچیزی در وزن سازۀ مقاوم شده ایجاد می نماید، هرگاه ظرفیت فونداسیون سازه نامطمئن باشد، سیستم بادبندی فولادی مفید خواهد بود. در پژوهش حاضر رفتار یک اتصال بتن مسلح تقویت شده با استفاده از بادبند فولادی خارج از صفحه قابل بصورت تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تأمین این هدف، قابل بتن مسلح ۵ طبقه، ۳ دهانه ای که برای بارثقلی طراحی شده است انتخاب شد، نحوه آرایش بادبندها در ارتفاع و جزئیات اتصال بادبندها به قابل بتن مسلح مشخص گردید. یک اتصال از قاب مورد مطالعه بصورتهای ساده و بادبندی شده با نرم افزار تحلیلی Ansys مدلسازی شد. عملکرد هریک از از تصالات مذکور تحت بار سیکلی مورد بررسی قرار گرفته و با اتصال مشابه در قابل طراحی شده بر اساسا آئین نامه ۲۸۰۰ مقایسه شد.