سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس عطاپورفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی تهران
فردین بوستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

تحلیل ریسک زلزله نیروگاه های برق – آبی میان تنگان به روشهای تحلیلی و اماری صورت پذیرفته و نتایج حاصلهحاکی از آن است که در روش تحلیلی، گسله دنا مهمترین گسله محدود طرح بوده و قادر است شتاب افقی معادل /۲۲g را در محل نیروگاه های مزبور ایجاد نماید و از طرفی مطالعات آماری موید این مطلب است که شتاب افقی /۱۹g می بایست به عنوان شتاب طراحی نیروگاه ها مد نظر قرار گیرد.
مطالعه بر روی زلزله های تاریخی و دستگاهی واقع در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از محل طرح نشانگر این مطلب است که محل طرح شتاب افقی معادل /۱۵۲g را تاکنون متحمل شده است.