سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرزام پور اصغر – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جواد زحمتکش – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
امیر نکونام – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده:

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط اکولوژیکی، اقلیمی و همجواری با تمدنهای قدیم، تاریخ پرفراز و نشیبی را تجربه نموده و همواره در معرض هجوم اقوام گوناگون قرار داشته و در ادوار مختلف تاریخ شاهد شکوفایی و افول دولتهای زیادی بوده است. به همین دلیل پیکره جغرافیایی این سرزمین تاریخی، مملو از تنوع و گونه گونی بوده است هر چند که بررسی روند تاریخی سازمان فضایی کشور حاکی از این است که محیط طبیعی ایران اعم از مناطق دشتی، کوهستانی و جلگه ای و دریایی و حتی کویری همواره از قابلیتها و توانمندی های بسیار زیادی برای توسعه فعالیتهای گوناگون برخوردار بوده است. در ده های اخیر نیز تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور بوحود آمده که حاصل این تحولات باعث توزیع ناموزون فعالیت ها و سکونتگاهها در کشور شده است که تحلیل آنها در برنامه ریزی های آمایشی بسیار حائز اهمیت می باشد. با این وجود طرحهای مختلف آمایش سرزمین در ایران اجرا گردیده که با مسایل و مشکلات زیادی روبرو بوده است که در این مقاله سعی بر این است به تحلیل مسایل فراروی آمایش سرزمین در ایران بپردازد.