سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قادر کریمیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم راعی –
کریم فائز –

چکیده:

در این مقاله پاره خط ها به عنوان ویژگی در تصاویر استریو انتخاب شده اند و برخی قیود و ساختاری در تطابق پاره خط ها مورد بررسی تحلیلی و آماری قرار گرفته اند. مطالب جدید در این مقاله در رابطه با بررسی دقیق هندسی اختلاف زاویه پاره خطها و معرفی دو قید ساختاری جدید و ترتیب و همراستایی می باشد. یافته های مقاله بدین شرح است: ۱) محاسبه تابع چگالی احتمال اختلاف زاویه، به ازای هر سطح آستانه دلخواه. ۲) محاسبه حد بالای اختلاف زاویه برای خطوط افقی و عمودی. ۳) محاسبه زاویه tilt بهینه که در آن اختلاف زاویه برای خطوط افقی و عمودی حداقل می باشد. ۴) اعمال دو قید پیشنهادی ترتیب و همراستایی در پروسه رفع ابهام.۵) نشان دادن کارایی قیود فوق در یک الگوریتم تطابق استریو و بر روی تصاویر متنوع واقعی.