سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا مرجوی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مهرداد محلوجی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

شوری خاک های زراعی و آب آبیاری را می توان جز عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان زراعی در اغلب نقاطج هان به ویژه ایران دانست یکی از راه حل های کوتاه مدت ولی موثر مقابله با شوری جستجو برای یافتن و اصلاح گیاهانی است که بتوانند در مقابل شوریم حیط مقاومت نموده و محصول ابل قبولیرا تولید نمایند این بررسی طی سال های ۸۰-۷۸ در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی رودشت اصفهان اجرا گردید.