سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالصالح کرنژادی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر ا لله گالشی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا زنگی – دانشکده علوم کشاورزی و مناسبع طبیعی
ابراهیم زنیلی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های پنبه در مرحله وانه زنی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ژنوتیپ های پنبه متشکل از ۳۰ سطح و تنششوری در چهار سطح با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه اجرا گردید.