سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا فتحی پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وکارشناس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
رضا کیهانی حکمت – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

بررسی عملکرد اقتصادی مناطق مختلف (استانها) کشور مبین این موضوع است که برخی مناطق از عملکرد اقتصادی بهتری در مقایسه با سایر مناطق برخوردار بوده اند.شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد اقتصادی یک منطقه و نیز تعیین و اندازه گیری تاثیر این عوامل از جمله مباحث مهم در برنامه ریزی منطقه ای است.بنابراین تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی تصویر روشنی را در مورد توانمندیها و نقاط قوت و محدودیت ها و نقاط ضعف ارائه می دهد تا بر اساس شناخت چگونگی عملکرد اقتصادی مناطق،تصمیم آگاهانه و صحیحی برای فراهم نمودن روند رشد و توسعه در مناطق به منظور برقراری تعادل های منطقه ای ارائه گردد.در بین روشهای ارایه شده برای تحلیلهای منطقه ای،روش تحلیل انتقال-سهم علاوه بر آن که جزییات مف یدی در خصوص دلایل رشد مناطق در مقایسه با کل کشور ارائه می دهد،همچنین داده های مورد استفاده در آن نیز می تواند بر مبنای ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف اقتصادی باشد .در نتیجه مشخص می شود که تغییرات در فعالیتهای اقتصادی استان تحت تاثیر عوامل بیرونی (ملی)، ساختاری و درون منطقه ای بوده است.در این مطالعه با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقه ای تحلیل انتقال – سهم و اقتصاد پایه به بررسی چگونگی رشد اقتصادی استان همدان طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ پرداخته شده است.یافته های موجود بیانگر تفاوت در عملکرد فعالیتهای گوناگون استان طی دوره مورد بررسی بوده است.