سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجید مفیدی شمیرانی – عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی اخترکاوان – دانشجوی دکتری معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

این تحقیق به بررسی تحول های جهانی توسعه پایدار خواهد پرداخت. پژوهش حاضر، روند شکل گیری توسعه پایدار را مورد مطالعه قرار داده و آنچه امروزه از توسعه پایدار تعریفمی شود را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. تمرکز اصلی، بررسی شاخصه های توسعه پایدار به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد. در نهایت درمقام نتیجه گیری و جمع بندی، رویکرد این تحقیق در ارائه مفهوم پایداری و اهمیت ان در رشته های مختلف مشخص می شود.