سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود شکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله رفتار ورق های کامپوزیتی با گشودگی عرضی در ناحیه فراکمانش تحت تاثیر بار فشاری محوری مورد بررسی قرار گرفت. بار نهایی سازه با استفاده از آنالیز غیرخطی بر اساس المان پوسته ای تخریب شونده به همراه مدل پیشرونده تخریب محاسبه شد. مدل پیشرونده تخریب با مودهای مختلف تخریب همانند ترک خوردگی ماتریس، برش ماتریس- الیاف ، تخریب الیاف، با استفاده از تقریب تنش های بین لایه ای توسعه داده شد. رفتار فراکمانشی ورق های کامپوزیتی با در نظر گرفتن پدیده تخریب، با استفاده از مدل پیشرونده تخریب مطالعه شد. با استفاده از دو روش کنترل بار و کنترل جابجایی، بار نهایی ورق با دقت مناسب پیش بینی شد. نتایج به دست آمده دقت و کارایی المان را نسبت به المانهای سه بعدی در پیش بینی بار نهایی سازه تایید می کند.