سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف محمدی – گروه بایومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر
محمد نجفی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق، با ارائه یک مدل جدید، زیست تخری بپذیری داربست های آمورف سه بعدی متخلخل تهیه شده از پلی لاکتیک اسید با بکارگیری روش شبیه سازی مونت کارلو بطور کامل مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده موید آنست که زیست تخریب پذیری الما نهای واقع در نواحی درونی و سطحی داربست، عل یرغم لحظات اولیه فرآیند تخریب، بطور کامل متفاوت از یکدیگر می باشند. این مدل با دقت زیادی قادر به پیش بینی تغییرات متوسط ه ای وزن مولکولی، پراکندگی های وزن مولکولی، تغییرات وزن و همچنین تغییراتpH در درون داربس تهای متخلخل می باشد .
همچنین اندازه گیری دقیق تغییرات لحظه ای و کلی محصولات اسیدی حاصل از تخریب به شدت وضعیت حیاتی سلول های زنده را در درون داربست های متخلخل و در شرایط کشت استاتیک با تردید روبرو می سازد . علاوه بر این سرع ت بالاتر فرسایش در المان های درونی به طور چشمگیری ویژ گی های مکانیکی، بیولوژیکی و مورفولوژیکی داربس تهای متخلخل را در جریان بازسازی بافت طبیعی در استراتژی مهندسی بافت دستخوش تغییر قرار خواهد داد.