سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی ذوالفقاری مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
گیتی امتیازی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ناصر گلبانگ – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
زهرا منافی – کارشناس ارشد مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در فرآبند لیچینگ پس از انحلال مقدماتی مس توسط اسید سولفوریک پاشیده شده بر روی توده (Heap) و در مورد بیولیچینگ، اسید سولفوریک تولیدی توسط باکتری های مربوطه، مس محلول را توسط یک ماده آلی که قادر به فعالیت در PH اسیدی باشد، از اسید گرفته و در مرحله ی آخر آن را توسط فرآیند الکترووینینگ خالص سازی وجدا می کنند. در نتیجه از آنجا که این ماده ی آلی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و نسبتاً قیمت گرانی دارد و چون این مواد در ساختار شیمیای ی خود، دارای ترکیبات سمی مانند فنول می باشند، در نتیجه تجزیه پذیری آن هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیست محیط ی حائز اهمیت است. مواد آلی که بر روی آنها کار شده و هم اکنون در آن در مجتمع مورد استفاده قرار می گیرد، شامل لیکس (LIX) به عنوان استخراج کننده ی اصلی و ترکیبات ریسل REYSOL) 8411) و ۸۴۰۱ به عنوان ترکیبات رقیق کننده، می باشند. در این تحقیق، جدا سازی و شناخت میکروارگانیسم های تجزیه کننده ی فاز آلی، واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است.