سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله آقاجانی رنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی آزمایشگاه تحقیقاتی طیف گسترده
حسن آقائی نیا – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله به بررسی و تحلیل تخمین پاسخ فرکانسی کانال سیستم های OFDM با استفاده از سمبل های راهنما در محیط هایی با محو شدگی انتخاب گزین فرکانسی شدید می پردازد. تعداد سمبل های راهنمای جاداده شده در میان سمبل های داده نقش اساسی در میازن دقت تخمین پاسخ فرکانسی کانال و میزان حجم داده ارسالی درپهنای باند ثابت دارد. بدین منظور نوع سمبل های راهنما و به خصوص فاصله بین این سمبل ها می تواند به گونه ای تعیین شود که علاوه بر داشتن تخمین دقیق ازپاسخ فرکانسی کانال، حجم داده ارسالی نیز کاهش شدیدی نداشته باشد. این مقاله برای برآورده کردن این هدف به یک الگوریت وفقی روی آورده است . در شیوه ارائه شده فاصله بین سمبل های راهنما با توجه هب تخمین پاسه فرکانسی کانال و در نتیجه تعیین میزان انتخاب گزینی فرکانسی کانال برای بلوک ارسالی بعدی OFDM تعیین می شود.