سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهناز باکند –
احمد عامری –

چکیده:

گسترش روز افزون صنایع، تولید و کاربرد مواد شیمیایی خصوصاً مواد سمی و خطرناک در صنایع نه تنها باعث ایجاد آلودگی هوا در محیط کارشده و سلامت کارکنان را تهدید می نماید بلکه یکی از علل مهم آلودگی محیط زیست نیز می باشد. همچنین کار با دستگاههای مولد سرو صدا در محیطهای کار موجب ایجاد آلودگی صوتی در محیط های کار و محیط های اطراف گردیده و اثرات نامطلوبی برسلامتی، کارآیی و بهره وری افراد خواهد داشت. لذا بررسی و کنترل این عوامل زیان آور در محیطهای کار نه تنها موجب تامین سلامت نیروی کار می گردد، بلکه در راستای حفظ سلامت محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار نیز می باشد. تحقیق حاضر در یکی از مراکز ارتوپدی فنی انجام شده و طی آن سعی در شناسایی، اندازه گیری و بررسی مهمترین مخاطرات شغلی در این صنعت گردید. از جمله عوامل زیان آور مهم و موجود در فرآیند ساخت و تولید اعضای مصنوعی و کمکی تماس با آلاینده های هوا و سرو صدای زیاد ناشی از برخی دستگاهها در حین کار می باشد. از مهمترین آلاینده های هوا در مراکز ارتوپدی فنی وجود بخارات دی ایزوسیانات در هوا در حین فرآیند تولید فوم پلی اورتان میباشد که از مهمترین موادی است که ایجاد آسم شغلی نزد کارکنان می نماید و تحقیقات پارکس و همکارانش در سال ۱۹۹۶نیز موید این مطلب می باشد. علاوه برآن کاربرد موادی مانند بنزوئیل پراکسید، فایبر گلاس، متیل متاکریلات، کربن و غیره نیز موجب تماس کارکنان با آلاینده های هوا به شکل بخارات و ذرات معلق می باشد.در این بررسی ابتدا به منظور اندازه گیری تراکم آلاینده های هوا بخارات دی ایزوسیانات (M.D.I) به عنوان شاخص گازها و بخارات و همچنین تراکم کلی ذرات معلق در هوا نیز مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس به منظور بررسی میزان صدا در محیط کار تراز فشار صوت در سالن ماشین آلات به روش ایستگاه بندی مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین در پایان هر مرحله سعی شد روشهای کنترلی مناسب نیز بررسی و پیشنهاد گردد.