سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مازندران
رضا موسی زاده مقدم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه مازندران

چکیده:

بخش عمده ای از روشهای بهسازی خاک بر مبنای تراکم در جای خاک می باشد که از جمله روشهای افزایش چگالی و تراکم خاک استفاده از تکنیک شمع های تراکمی است. یکی ازمسائل مهم در شمعهای تراکمی چگونگی تغییرات تراکم خاک در اطراف شمع می باشد. که مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور ابتدا سیستم خاک و شمع با استفاده از نرم افزار PLAXIS و با در نظر گرفتن فرضیات مناسب مدل شده الگوی جابجایی افقی دانه های خاک، بدست می آید. آنگاه با در نظر گرفتن یک المان خاک در مرکز یک گروه شمع که تحت تاثیر شمع های کوبیده شده اطراف خود قرار دارد و با توجه به توزیع حجم شمع در راستای شعاعی الگوی تغییرات تراکم خاک در اطراف شمع بدست آمده است.