سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم فلاحی – پژوهشکده آبزی پروری (آبهای داخلی)
محمدرضا فاطمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرشته سراجی – پژوهشکده اکولوژی دریای عمان
محدثه احمدنژاد – پژوهشکده آبزی پروری (آبهای داخلی)

چکیده:

بررسی جلبکهای سبز-آبی (Cyanophyta) در آبهای خلیج فارس (منطقه بوشهر) درشش ترانسکت (شامل ۸ ایستگاه) طی چهار فصل در سال ۱۳۸۰ انجام شد. بطور کلی در این بررسی ۴ گونه از جلبکهای سبز-آبی مشاهده شدند. تراکم آنها به ترتیب درفصول تابستان و بهار بیش از سایر فصول بوده بطوریکه حداکثر تراکم آنها ۱۸۹۷۸۵۲ عدد در متر مکعب در فصل تابستان و حداقل آن ۴۱۴۷۹ عدد در متر مکعب در فصل زمستان برآورد گردید. بطور کلی میانگین تراکم سالانه جلبکهای سبز – آبی ۶۶۴۷۷۰ عدد در متر مکعب بوده و ۱/۴۶ درصد از کل تراکم فیتوپلانکتونی دراین منطقه را شامل شدند. مطالعه بر روی تراکم آنها در اعماق مختلف نشان داد که در فصول بهارو تابستان حداکثر تراکم آنها از سطح تا لایه ۳۰ متری و لیکن در فصول پاییز و زمستان از سطح تا لایه ۲۰ متر بوده است. گونه Oscillatoria thiebautii در مقایسه با سایر گونه های سیانوفیسه در تمای فصول سال غالبیت داشت. تراکم این گونه در مقایسه با کل گونه های فیتوپلانکتونی منطقه در فصولبهار و تابستان بیشتر بوده و لیکن تراکم آن در فصول پاییز و زمستان بشدت کاهش یافته و دیاتومه ها درمنطقه غالب شده اند. از نظر آماری با توجه به آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey تراکم جلبکهای سبز – آبی در فصول مختلف تفاوت معنی دار داشته است.