سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد صلواتیان – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری کشور ( آبهای داخلی) – بندر انزلی
جلیل سبک آرا – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری کشور ( آبهای داخلی) – بندر انزلی
قباد آذری تاکامی – استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران
رضا رجبی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

طبق مطالعات زئوپلانکتونی انجام شده طی ۶ ماه نمونه برداری از اعماق مختلف دریاچه سد لار در سال ۱۳۸۵ ، بیشترین تراکم زئوپلانکتونی مربوط به فصل پائیز می باشد . غالبیت زئوپلانکتونی در این سد مخزنی با راسته روتیفرها بوده که ۶۶ درصد جمعیت س الانه را دارا بودند و نمونه های غالب آن جنس هایPolyarthera و Philodina ، Asplanchna می باشند . راسته کلادوسرها با فراوانی ۶۰ درصد با جنس هایDaphnia و Bosmina در رده دوم قرار دارد . راسته سیلیوفورا با فراوانی ۴۸ درصد با تنها جنسTintinnidium در رده سوم قرار داشته و در نهایت راسته آخری یعنی کپی پودا با فراوانی ۱۴ درصد با جنس های Cyclops و ناپلئوس کپی پد در رده چهارم قرار داشتند . در این بررسی در مجموع چهار راسته زئوپلانکتونی در ۱۳ جنس مورد شناسایی گردید . بیشترین تراکم سلولی در ماه مهر مربوط به راس ته روتیفرها با میزان ۴۴۶۸۰ عدد در مترمکعب و بعد از آن راسته کلادوسرا با میزان ۳۶۹۲۰ عدد در مترمکعب می باشد .راستهRotatoria با ۶ جنس بالاترین میزان و بعد از آن راسته Cladocera با ۴جنس فراوانی تراکم و تنوع سلول زئوپلانکتونی را نشان می دهند . بالاتر ین تراکم سلولهای زئوپلانکتونی براساس ماههای مختلف در راستهCiliophora یک جنس ) با میزان ۲۳۸۰ عدد در مترمکعب بوده که این مقدار در شهریور ماه به میزان ۸۰۰ عدد در مترمکعب کاهش می یابد و بعد از آن راستهCopepoda 2 جنس ) با میزان ۲۹۶۰ عدد در مترمکعب که در شهریور ما ه به میزان ۶۲۵ عدد در مترمکعب کاهش پیدا می کند . مطالعات بیولوژیک نشان داد که پتانسیل تولید پلانکتونی در این دریاچه بسیار پائین است و با توجه به موقعیت مکانی اختلاف درجه حرارت چشمگیری در فصول مختلف سال بخصوص در فصل پائیز و زمستان وجود دارد ، که این موضوع از نظر بیولوژیکی حائز اهمیت است ، زیرا تعداد محدودی از موجودات آبزی می توانند دامنه چنین اختلاف دمایی گسترده ای را تحمل کنند که این مهم مسلمابایستی در فعالیتهای پرورش آبزیان مد نظر قرار گیرد بطوریکه مطالعاتحاضر بعنوان گامهای اولیه در این زمینه شمرده می شوند