سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا افتخار – کارشناس ارشد محیط زیست- زیستگاه ها و تنوع زیستی
بهروز بهروزی راد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:
تالاب شادگان یکی از مهمترین سرمایه های طبیعی ایران وجهان به شمار می آید خور گوبان نیز بخشی از پناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی شادگان می باشد،که درمحدوده جنوبی این تالاب واقع شده است.در این بررسی با شمارش کل پرندگان به محاسبه ی تعداد کل گونه ها ، درصد فراوانی گونه های آبری و کنار آبزی، وشاخص تراکم گونه ای پرداخته شد.سپس با رسم نقشه های منطقه پراکنش هر گونه تعیین گردید. به طور کلی در خور گوبان تعداد ۸۵۶ پرنده از ۶ خانواده و ۲۶ گونه(۸ گونه آبزی و ۱۸ گونه کنارآبزی)مشاهده شده است. فراوانی پرندگان آبزی %۵۷ و کنار آبزی در این خور %۴۳ بوده است. از میان پرندگان خور گوبان ،خانواده کاکائیان(شامل گونه های مشاهده شده کاکایی نقره ای، کاکایی صورتی و کاکایی بزرگ) بیشترین تراکم را داشته و از بین این گونه ها، کاکایی صورتی بیشترین مقدار تراکم را به خود اختصاص داده است.(۴ پرنده درهکتار)