سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدشمس الدین عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی خوردگی، گروه مهندسی متالورژی و مواد دان
حمید قاسم – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
حسن فرهنگی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر تاثیر تردی هیدروژنی بر خواص استحکامی و انعطاف پذیری فولاد ۲٫۲۵Cr-1Mo با ریز ساختار کاملاً بینیتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.بدین منظور شارژی کاتدی هیدروژن از طریق اعمال جریان ۲۰ mA/cm2- به مدت یکساعت در محلول ۱N H2SO4+20ppm As2O3 انجام شده و در ادامه آزمایشهای SSRT در گستره نرخ کرنش ۱۰ به توان ۶- الی S-1 10 به توان ۴- ومطالعات میکروسکوپی نوری و الکترونی سطح شکست صورت گرفت. نتایج بدست امده نشان میدهند، ترکهای ناشی از تردی هیدروژنی به طور زیر سطحی و در فصل مشترک آخالها با زمینهجوانه زده و به صورت مزدانه ای یا درون دانه ای به داخل ساختار اشاعه و گسترش می یابند. شارژ هیدروژن بدون آلیاژ مذکور سبب تغییر رفتار سیلابی در جهت افت خواص مکانیکی شده و انعطاف پذیری نمونه های موردآزمایش تا حد شکست کاملاً ترد در تمامی نرخ کرنش های اعمالی افت نموده است. مکاینیزم اشاعه اولیه ترک بداخل ساختار در پایین ترین نرخ کرنش اعمالی بصورت تشکیل دیمپلهای بسیار ریز بوده و در نرخ کرنشهای بالاتر بصورت مرزدانه ای می باشد. در ادامه، ترک بصورت شبه کلیواژی در مغز نمونه ها گسترش یافته و در نهایت شکست با مکانیزم بهم پیوسته حفرات خاتمه می یابد .