سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هیوا خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک،
یدالله سبوحی – دانشیار قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی

چکیده:

بهبود عملکرد سیکلهای ترکیبی، وابستگی فراوانی به بهبود عملکرد سیکل بخار آن دارد . در بخش سیکل بخار، مساله حیاتی، پیدا نمودن آرایش بهینه برای مبدل بازیاب حرارت (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) بر حسب دمای خروجی توربین گاز می باشد . در حقیقت، استفاده بهینه از اگزرژی خروجی توربین گاز، هدف اصلی طراحی می باشد . در بخش اول مجموعه مقالات ارائه شده، بررسی ترمودینامیکی سیکلهای توربین گاز همراه با خنک کاری پره ها انجام گرفت . در بخش دوم، ابتدا مدلسازی سیکلهای بخار با آرایشهای مختلف یک، دو و سه فشاره، همچنین اثر بازگرمایش در آنها به علاوه اثر حلقه پیش گرمایش انجام می شود . سپس بر حسب دمای خروجی توربین گاز، سعی در انتخاب بهترین آرایش برای سیکل بخار انجام گرفته است . نتایج نشان می دهد که دمای خروجی توربین گاز، می تواند آرایش بهینه سیکل بخار را کاملا " تغییر دهد .