سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان کارآمد –

چکیده:

ضربه آبی یکی از مخرب ترین پدیده ها در خطوط انتقال سیالات می باشد و عدم توجه به این پدیده در مرحله طراحی سیستم ها باعث بروز خسارات فراوان خواهد شد . روش های مختلفی جهت کنترل پدیده ضربه آبی مورد استفاده قرار می گیرد یکی از کارآترین و مؤثرترین ر وش ها استفاده از مخازن هوای فشرده بر روی خطوط لوله رانش پمپ هاست . در حقیقیت این مخازن در هنگام افزایش فشار در خط لوله، مقداری از سیال خط را جذب خود می نمایند و در هنگام کاهش فشار، مقداری سیال به خط لوله تزریق می نمایند و باعث استهلاک امواج فشاری می شوند . در این پ ایان نامه مخازن هوای فشرده مورد بررسی قرار گرفته اند . هدف اصلی محاسبه تغییرات سرعت، فشار در خط لوله وهمچنین تغییرات حجم هوای درون مخزن بعد از قطع پمپاژ بوده است . جهت انجام محاسبات از نرم افزار Matlab استفاده شده است و یک برنامه کامپیوتری جهت انجام محاسبات نوشته شده است . در این پروژه اگرچه از یک مدل ً نسبتا ساده استفاده شده است ولی نتایج بدست آمده به خوبی با واقعیت تطابق دارد . در این پایان نامه همچنین حجم بهینه مخازن در خطوط انتقال آب مورد بررسی قرار گرفته است که توجه به این مساله باعث صرفه جویی در هزینه انجام پروژه های مربوط به آبرسانی خواهد شد .