سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
میثم پوررمضان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

هدف از این پژوهش، تحلیل یک سازه هیدرولیکی دارای بتن ریزی حجیم در سنین اولیه به روش مکانیک شکست می باشد. در این راستا یک سرریز اوجی با در نظر گرفتن ترکهایی در محلهای مختلف آن و زمانهای متفاوت پس از بتن ریزی تحلیل شده و پس از مخاسبه تنش های منطقه اطراف ترک،‌احتمال گسترش ترک در نقاط مختلف سازه و در ساعتهای اولیه پس از بتن ریزی مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی سازه هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شده است. برای محاسبه دقیق تنش ها در نوک ترک از روش مش بندی ویژه ای استفاده گردید. با یافتن محلها و زمانهای حساس برای ایجاد و گسترش ترک، راه حلهای مناسب در جلوگیری از گسترش ترک پیشنهاد شده است.