سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدجواد محمدی – مرکز بهداشت شهرستان خمینی شهر
حسین صفاری – مرکز بهداشت شهرستان خمینی شهر

چکیده:

در سال ۱۹۷۴ محققین امریکائی و هلندی کشف کردند که در اثر کلرزنی آب در فرآیند تصفیه آبهای آشامیدنی ترکیبات تری هالومتان ها تشکیل می گردند. این ترکیبات شامل کلروفرم، برمودی کلرومتان و دی برموکلرومتان و برموفرم می باشند. ترکیبات فوق از طریق دهان، دستگاه گوارش، تنفس و تماس پوستی جذب می شوند و تماس دراز مدت با آنها عوارض کبدی، کلیوی دارد. در سال ۱۹۷۶ انستیتو ملی سرطان آمرکا ۱۸ مورد علائم مثبتی دال بر رابطه بین سرطان آدمی و کیفیت آب آشامیدنی بدست آورد. تری هالومتان ها در فرآیند کلرزنی آب استخرهای شنا در اثر واکنش کلر با مواد آلی موجود در آب تشکیل می شوند و ترکیب اصلی تری هالومتان ها در آب تازه استخرها کلورفرم بوده است. تری هالومتان ها همچنین در اثر فرار بودن از سطح آب استخرها تبخیر و در هوای بالای سطح استخرها نیز اندازه گیری شده اند و با افزایش ارتفاع از سطح بالای استخر کاهش می یابند. ترکیبات نیتروژن آلی که در عرق و ادرار شناگران وجود دارد ممکن است بعنوان ماده اولیه تشکیل دهنده محصولات جانبی گندزداها از قبیل تری هالومتان ها عمل ک نند. تری هالومتان ها از طریق تنفس هوای بالای سطح استخر بخصوص استخرهای سرپوشیده وارد بدن می شوند که تحقیقات آزمایشات انجام شده میزان غلظت THMs را در خون شناگران بعد از یک ساعت شنا نشان می دهد. برخی از مطالعات نیز رابطه غلظت کلروفرم و سایر تری هالومتان ها را در آب استخرهای شنای سرپوشیده با غلظت آنها در پلاسمای خون و حبابچه های ریوی شناگران نشان می دهد. از آنجائیکه تشکیل THMs در آب استخرهای شنا خطر آن برای سلامتی در مقایسه با خطارت ناشی از ا نتشار بیماریهای واگیر دار ناچیز می باشد و مدت زمانی که در معرض محصولات جانبی گندزداها در استخرها هستیم در مقایسه با آب آشامیدنی بسیار کمتر می باشد. گندزدائی آب استخرها همراه با بهره برداری صحیح و کامل از سیستم تصفیه آب آنها، تهویه مناسب هوای ا ستخرهای سرپوشیده و ا ستفاده از گاز ازن بعنوان گندزدای اولیه در فرآیند تصفیه و کنترل باقیمانده آب استخرها در حد مجاز ضرورت لازم را خواهد داشت.