سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکبر شاهسوند – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی شیمی
علی احمدپور – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

تزریق آهک در مرحله تصفیه مقدماتی آب نیروگاه های بخار کشور هرساله هزاران تن پسماند جامد تولید می نماید که علاوه بر تحمیل میلیاردها ریال هزینه دفع، عموما پیامدهای زیست محیطی ناگواری نیز برای مناطق همجوار نیروگاه ها به همراه دارد . علیرغم آنکه پسماندهای مذکور حاوی حدود ۸۷ % کربنات کلسیم می باشند، لیکن تاکنون هیچگونه کاربرد عملی مناسبی برای آنها پیدا نگردیده است . در این مقاله ضمن آنالیز پسماندهای ایجاد شده در نیروگاه مشهد، راهکارهای متنوعی در خصوص استفاده از آنها مورد بررسی قرار گرفته اند که به دو دسته کلی تقسیممی شوند . نخستین گروه شامل فرآیندهایی هستند که در طی آنها ضایعات میکروکریستالی به محصولات ارزشمندی مانند کربنات کلسیم رسوبی (PCC) یا آهک تبدیل شده و بدین ترتیب ضمن ایجاد فرصت شغلی مناسبمی توان نسبت به کسب درآمد قابل توجهی نیز اقدام نمود . گروه دوم مشتمل بر مواردی هستند که در آنها از ضایعات مذکور به عنوان مواد اولیه تولید پاره ای مصالح ساختمانی مانند سیمانو موزائیک یا افزودنی به خوراک دام و طیور استفاده می شود . روش های دسته نخست اگرچه عمدتا نیاز به سرمایه گذاری اولیه متنابهی دارند، لیکن ارزش افزوده زیادی نیز ایجاد می نمایند . از سوی دیگر، شیوه های عملی گروه دوم نسبتا ساده تر بوده و انجام آنها نیاز به سرمایه گذاری چندانی ندارد .