سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر خدارحمی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا قنادهای – دانشگاه تهران
عباس سعیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
قاسم کریم زاده – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ارقام گندم تلاقی بین پنج رقم گندم در قالبطرح آمیزشی دی آلل یک طرف انجام گرفت. ۱۰ نوع FI و ۵ واغلد بعنوان ۱۵ تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصافدی در سه تکرار با نژآد ۶e6a در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت و اجزا مقاومت شامل تیپ آلودگی دوره کمون، اندازه جوش و تعداد جوش اندازه گیری شد.