سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی براتی – بخش تحقیقات منابع طبیعی استان همدان
قربانعلی نعمت زاده – دانشده علوم کشاورزی ساری
غلامعباس کیانوش – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
رجب چوگان – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بر

چکیده:

ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ۵ لاین خالص ذرت همراه با تلاقی ای یک طرفه آنها در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد بررسی قار گرفت. تجزیه واریانس نشان دهنده تنوع ژ«تیکی برای تمام صفات مورد بررسی بود.