سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که نخستین پارامتر در توانایی ایجاد اتصال در استفاده از روش بریزینگ، وقوع تر شوندگی در سطح فلز زمینه توسط آلیاژ بریزینگ مورد استفاده می باشد، در تحقیق حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. کاربرد این هانیکوم در دم هواپیمای مافوق صوت می باشد و دمای کاری آن در حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد است، لذا انتخاب آلیاژ بریزینگ BNi-2 و لحیم کاری تحت خلاء می تواند گزینه مناسبی باشد. مشکل اصلی تشکیل فازهای ترد جامد در فاز مذاب در حین سیکل لحیم کاری می باشد که باعث کاهش سیالیت مذاب و در نتیجه کاهش تر شوندگی می شود، بنابراین نیاز به کنترل دقیق دما و زمان در سیکل بریزینگ می باشد. در نهایت دما ۱۰۷۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲۵ دقیقه به عنوان حالت بهینه انتخاب شد.