سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تورج پناه برحق – دکترای زمین شناسی ساختمانی واحد علوم و تحقیقات
قدرت برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

به منظور طراحی موفق پرده آب در پی های سنگی شناخت رفتار قابلیت گذردهی و تزریق پدیری پی و ارتباط بین آنها ضروری است. عملیات تزریق در فعالیت های عمرانی روشی است که در آن مخلوط دوغاب با اعمال فشار به درون درز و شکافها و ناپیوستگی های سنگی یا خاکی به منظور ایجاد پرده آب بند، تحکیم و تقویت تشکیلات زمین ،پرکردن فضاهای خالی سازه و سنگ و … وارد می شود. تزریقات پرده آب بند به منظور کاهش نفوذپذیری توده سنگ واقع در تگیه گاه و پی سازه های آبی(به ویژه) سدها برای کنترل تراوش آب و کاهش نشت آب مخزن به کار گرفته می شود. تخمین تزریق پذیری و یا به عبارتی میزان خورند پی سدها جهت طراحی پرده آب بند به دلیل پیچیدگی ساختگاه ها به راحتی امکان پذیر نیست به همین خاطر جهت به دست آوردن پارامترهای طراحی پرده آب بند در مرحله مطالعاتی اقدام به انجام تزریق آزمایشی می نمایند. با ارزیابی و کنترل نتایج تزریق آزمایشی می توان به برخی از ویژگی های ساختگاه در ارتباط با طراحی پرده آب بند دست یافت.