سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید محرری – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
جواد پورآباده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در مقاله حاضر بررسی تشدید تبخیر آب با استفاده از یک میدان الکتریکی بروش تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا آزمایشها با تک الکترود سیمی در مقابل یک الکترود صفحه ای مسی با افزایشهای ۵ کیلوولتی اختلاف پتانسیل بین دو الکترود از آستانه برقراری جریان الکتریکی تا آستانه برقراری قوس الکتریکی انجام وسپس کلیه آزمایشها با دو الکترود سیمی در مقابل الکترود صفحه ای تکرار شده اند. هر آزمایش یک ساعت بطول انجامیده که زمانی حدود ۱۰۰۰ ثانیه اول آن حالت غیردائم می باشد و از آن به بعد شدت تغییرات کاهش می یابد. بااعمال واتاژ ۳۰ kV نرخ تبخیر تا ۹ برابر افزایش می یابد. کاهش فاصله الکترود سیمی تا الکترود صفحه ای نیز نرخ تبخیر را افزایش می دهد