سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم سابکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)

چکیده:

تعدادی از ارقام خرمای تجارتی خارجی که از طریق کشت بافت تکثیر شده و در سالهای گذشته به منظور بررسی سازگاری، این ارقام در مناطق مختلف خرماکاری کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان توزیع و کشت شده‌اند. از سال ۱۳۷۶ به بعد تعداد ۱۲ رقم از این ارقام در کلکسیون خرمای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر) کشت گردیده است که برخی از این ارقام ۳ تا ۵ سال است به مرحله باردهی رسیده‌اند. برای تشکیل میوه تمام این ارقام به روش سنتی گرده‌افشانی شده اما متاسفانه درصد تشکیل میوه در برخی از این ارقام پایین می‌باشد. این امر باعث نگرانی در میزان محصول شده است. در طی سال زراعتی ۸۶-۸۵ وضعیت تشکیل میوه در این ارقام مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است که نتایج نشان می‌دهد رقم زاهدی و ابومعان زرد به ترتیب با ۹۸/۹۹ و ۶۵/۹۹ درصد بیشترین درصد تشکیل میوه را داشته و ارقام برحی، فرد ماده، رعناطلا، ابومعان قرمز و هلالی با کمتر از ۵۷٪ تشکیل میوه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. درصد تشکیل میوه در بقیه ارقام شامل کوش زیاد، نبات سیف و ابونارنجا به ترتیب با ۶۱، ۳/۹۰ و ۹۷ درصد بوده است.