سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهندس محمود درخشان – کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شیراز
دکتر ایوب کریمی جشنی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در محل دفن زباله های شهری شیرابه تولید می شود که اگر به درستی جمع آوری و تصفیه نگردد باعث آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی و منابع پذیرنده می شود. مشکلی که در تصفیه شیرابه با آن روبرو هستیم با آلی بسیار بالای شیرابه می باشد، که با توجه به عمر لندفیل و وضعیت اقلیمی محل و ترکیبات زباله های شهری، از یک محل به محل دیگر متفاوت است. به علت واقع شدن لندفیل شیراز ( محل دفن بهداشتی زباله شیراز) در نزدیکی منابع آب زیرزمینی و بخاطر حفظ محیط ریست ما را به فکر تصفیه شیرابه لندفیل شیراز ضروری می باشد. با توجه به آلودگی بسیار بالای شیرابه لندفیل شیراز ( COD در رنج ۴۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) ، از روش ترکیبی بی هوازی دو مرحله ای (UASB دو مرحله ای) و هوازی (لاگون هوادهی) استفاده گردید. نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده نشان می دهد که بیشترین درصد حذف COD در بارگذاری ۱۵g/l/d که معادل غلظت COD=30000mg/l می باشد بدست آمد که در کل سیستم متشکل از دو راکتور UASB و یک لاگون هوادهی قادر بود تا حدود ۹۷٪ از COD کل را حدف نماید.