سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مرندی – دانشکده فنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدجواد ابراهیمی زرندی – دانشکده شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدرضا کوشش – دانشکده شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

پسابهای اسیدی معادن که از آلاینده های شناخته شده زیست محیطی هستند با عث مرگ ومیر آبزیان، تخریب محیط زیست می گردند.لذا تصفیه آن انکار ناپذیر است. در این تحقیق پس از آنلیز آب زهکش اسیدی اقدام به حذف فلزات سنگین با غلظت بالای (آهن،مس،منگنز) و سولفات با استفاده از لجن فاضلاب شهری در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی گردید حذف فلزات فوق درpHهای (۸-۷٫۵و۷٫۵-۷و ۷-۶٫۵و ۵-۴٫۵) با دبی Dml/min انجام گردید. پس از مشخص pH=7.5-8 بهینه فلزات فوق در دبی های ml/min (120،۶۰، ۳۰ ، ۵)انجام گردید . و دبی بهینه ml/min )30,5) بدست آمد. درصد حذف بیولوژیکی فلزات سنگین(آهن ، مس، منکنز) ، سولفات و کاهش بار آلودگی (BOD5) به ترتیب نتایج زیر مشاهده شد. %۹۲/ %۹۱/۴ و ۳ ، (%۹۰/۸۸ ، %۹۹/۱۸ ، %۱۰۰) ۵ ml/min درصد حذف در دبی %۸۲/ %۸۹/۳۷ و ۵۳ ،(%۸۸/۲۸،%۸۵/۱۹،%۱۰۰) ۳۰ ml/min درصد حذف در دبی